ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
ราคาน้ำมันวันนี้


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลคลองทับจันทร์ 
" ตำบลแห่งความสุข คนมีคุณภาพ แหล่งรวมเศรษฐกิจ การเกษตรสู่อาเซี่ยน"

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการ บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ ประจำปี'งบประมาณ 2563 ...  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ...
...  พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี   ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทับจันทร์ 
     

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 
     

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนายชัยกมล ปะนาเต-นาย ...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ สายหนองสระกง ตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ สายนานายจันที ต.สระทอง อ.หนองห...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหิ...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คิวอาร์โค้ช เข้าเว็บไซต์ อบต.คำโตนด...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศ อบต.เเมืองที เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเ...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศ อบต.เเมืองที เรื่อง อัตราภาษีที่จัดเก็บตามลักษณะการใช้ประโยชน์...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 9 สายคลองห้วยเดื่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการคนงานทั่วไป ประเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 58/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศจ้างบริการคนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 57/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 56/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือ
   ใบสั่งจ้าง 55/2563
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2627 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.