โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

         อาชีพ

                       ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  มีอาชีพเกษตรกรรมและทำไร่ ทำนา เนื่องจากพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยจำแนกได้ดังนี้

                                -  เกษตรกรรม                                                                       จำนวน    50  เปอร์เซ็นต์

                                -  ค้าขาย                                                                  จำนวน    15  เปอร์เซ็นต์

                                -  รับราชการ                                                                          จำนวน    5    เปอร์เซ็นต์

                                -  รับจ้าง                                                                 จำนวน    25  เปอร์เซ็นต์

                                -  ประมง , เลี้ยงสัตว์                                                              จำนวน    5    เปอร์เซ็นต์ 

      หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                                              จำนวน    2    แห่ง

-  ปั๊มหลอด                                                                            จำนวน    6    แห่ง

-  โรงงานโรงสีเอกชน                                                          จำนวน    7    แห่ง

-  ร้านค้า                                                                                 จำนวน          แห่ง

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.30.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 634,651

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.