วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลคลองทับจันทร์ 
" ตำบลแห่งความสุข คนมีคุณภาพ แหล่งรวมเศรษฐกิจ การเกษตรสู่อาเซี่ยน"

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

         อาชีพ

                       ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  มีอาชีพเกษตรกรรมและทำไร่ ทำนา เนื่องจากพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยจำแนกได้ดังนี้

                                -  เกษตรกรรม                                                                       จำนวน    50  เปอร์เซ็นต์

                                -  ค้าขาย                                                                  จำนวน    15  เปอร์เซ็นต์

                                -  รับราชการ                                                                          จำนวน    5    เปอร์เซ็นต์

                                -  รับจ้าง                                                                 จำนวน    25  เปอร์เซ็นต์

                                -  ประมง , เลี้ยงสัตว์                                                              จำนวน    5    เปอร์เซ็นต์ 

      หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                                              จำนวน    2    แห่ง

-  ปั๊มหลอด                                                                            จำนวน    6    แห่ง

-  โรงงานโรงสีเอกชน                                                          จำนวน    7    แห่ง

-  ร้านค้า                                                                                 จำนวน          แห่ง

 

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.222.251.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,627

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.