ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

      การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

ลำดับ

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ สกุล

(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เบอร์โทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทับจันทร์

นางตะเพียนทอง  เคนลัง

08-6150-5907

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย

นางเจริญ  โต่นวุธ

08-9094-5646

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขาว

นางนฤมล ทองรักษ์

08-822-8924

 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคลองทับจันทร์

ลำดับ

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ สกุล

(ผู้อำนวยการ)

เบอร์โทร

โรงเรียน

1

โรงเรียนบ้านคลองวัว

นางวารินทร์  เสมาล้อม

08-7033-0863

2

โรงเรียนบ้านทับยาง

นายพิภัชพงศ์ คำพล

037-550-072

3

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย

นายบุญเลี่ยม  เริ่มศิลป์

037-550073

4

โรงเรียนบ้านวังยาว

นายทองอินทร์  พันจันทึก

0-3724-3171

5

โรงเรียนบ้านบีกริม

นางสาวรัชนีวรรณ  ช้างวงค์

0818045235

  กีฬาและนันทนาการ

                -  สนามกีฬาอเนกประสงค์                              จำนวน    10  แห่ง

                -  สนามฟุตบอล                                                     จำนวน    7    แห่ง

                -  สนามบาสเกตบอล                                             จำนวน    3    แห่ง

                -  สนามตระกร้อ                                                    จำนวน    8    แห่ง

                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประชาชน                            จำนวน    1    แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด                                                                        จำนวน    6   แห่ง

-  สำนักสงฆ์                                                           จำนวน    1   แห่ง

  สถานพยาบาลและการสาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล                                   จำนวน    1    แห่ง

-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ                                จำนวน    1    กองทุน

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                               จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์       

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจชุมชน                                               จำนวน    1    แห่ง

 -  ศูนย์ อปพร.                                                         จำนวน    1    แห่ง

 

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 544,298


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820  Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.