ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์
  หน้าแรก     ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศ

                   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย จะมีเนินสูงเป็นบางส่วน  มีห้วยหนองคลองบึงอยู่โดยทั่วไปมีภูเขาอยู่ 1 ลูก คือ เขาดิน และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือคลองไผ่ ซึ่งไหลผ่าน  บ้านทับยาง  บ้านคลองวัว   บ้านวังยาว  บ้านฝั่งคลอง  ราษฎรโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ทำไร่ทำนา  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบางส่วน

จำนวนหมู่บ้าน

   ตำบลคลองทับจันทร์มีหมู่บ้านทั้งหมด 10  หมู่บ้าน    มีครัวเรือน  1,331  ครัวเรือน

ประชากร   

    -   ประชากรทั้งสิ้น             จำนวน                    4,688       คน

ชาย                          จำนวน                    2,321       คน

หญิง                        จำนวน                    2,367       คน

                         มีความหนาแน่นเฉลี่ย   98   คน  ต่อตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

 

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย

160

143

303

92

หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว

301

335

636

176

หมู่ที่ 3 บ้านทับยาง

215

212

427

137

หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมูน้อย

325

345

670

185

หมู่ที่ 5 บ้านวังยาว

282

287

569

152

หมู่ที่ 6 บ้านคลองทับจันทร์

232

212

444

137

หมู่ที่ 7 บ้านเขาดิน

143

157

300

81

หมู่ที่ 8 บ้านบีกริม

168

183

351

89

หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง

82

75

157

53

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทยเจริญ

413

418

831

229

รวม

2,321

2,367

4,688

1,331

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 543,936


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820  Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.