โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย  

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ..1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

·        กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ..1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

อัตราต่าภาษีป้าย

        ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึงป้านที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

        ป้ายประเภทที่ 2 หมาบถึง ป้ายที่อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

        ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ( ก ) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิด อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราเซนติเมตร

        เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอักษรภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่นร้องละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

·        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลังฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

 

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 13 เมษายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 771,995

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.