ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6725


  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย  

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย

ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อยตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย หมูที่  4  ตำบล คลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ  จังหวักสระแก้ว   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย  ได้รับการถ่ายโอนมจาก  สปช. เมื่อปี  .. 2546  โดยได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านการศึกษาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที 24  มิถุนายน  2546  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย  มีผู้ดูแลเด็ก  1 คน  คือ นางเจริญ  โต่นวุธ  มีเด็กนักเรียน  30  คน ปี  .. 2548   มีครูเพิ่มอีก  1  คน นางกัญจนา  แก้วสุวรรณ์

                .. 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญประจำศูนย์หนองหมูน้อย

ดูแลเหมือนลูกหลาน             ปลูกฝังนิสัย

                 ใส่ใจพัฒนาการ                      ประสานสัมพันธ์ชุมชน

ปรัชญา

เล่นให้มีความรู้  เรียนให้มีความสุข   สนุกเคียงคู่คุณธรรม

 

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.9.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 671,872

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.