ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์
  หน้าแรก     ฝ่ายสภา อบต.คลองทับจันทร์ 

ฝ่ายสภา อบต.คลองทับจันทร์
ฝ่ายสภา อบต.คลองทับจันทร์  


นายประสิทธิ์ บุญญา
ประธานสภา อยต.คลองทับจันทร์


นายจำเริญ แต้มทอง
รองประธานสภา อบต.คลองทับจันทร์


นายณรงค์ ศรีเนาว์
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 1


นางสมคิด เป้าวิลัย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 2


นางสาวพรทิพย์ ช่วยนึก
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 2


นางสาวมิน วรรณวิจิตร
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 3


นายสะสม คำสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางสาวพรรณี เจริญคง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่4


นางสายใจ อ่อนสองห้อง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 5


นายสมหมาย ล่าแลง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 6


นายประยงค์ ไวยารัตน์
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 7


นายเพ็ชรัตน์ บาดาล
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 7


นางทิวา ปันส่วน
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 8


นางรุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 8


นางวาสนา ต้นน้อย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 9


นางสาวสมจิตร ช่อช้อย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 9


นายบุญมี แก้วสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 10


นายบุญเลี้ยง ตอนนอก
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 10


นายณัฐวุฒิ คงสม
เลขานุการสภาฯ
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.208.66
คุณเข้าชมลำดับที่ 544,316


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820  Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.