โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายประสิทธิ์ บุญญา
ประธานสภา อยต.คลองทับจันทร์


นายจำเริญ แต้มทอง
รองประธานสภา อบต.คลองทับจันทร์


นายณรงค์ ศรีเนาว์
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 1


นางสมคิด เป้าวิลัย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 2


นางสาวพรทิพย์ ช่วยนึก
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 2


นางสาวมิน วรรณวิจิตร
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 3


นายสะสม คำสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางสาวพรรณี เจริญคง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่4


นางสายใจ อ่อนสองห้อง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 5


นายสมหมาย ล่าแลง
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 6


นายประยงค์ ไวยารัตน์
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 7


นายเพ็ชรัตน์ บาดาล
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 7


นางทิวา ปันส่วน
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 8


นางรุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 8


นางวาสนา ต้นน้อย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 9


นางสาวสมจิตร ช่อช้อย
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 9


นายบุญมี แก้วสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 10


นายบุญเลี้ยง ตอนนอก
สมาชิกสภา อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 10


นายณัฐวุฒิ คงสม
เลขานุการสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 13 เมษายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 772,003

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.