ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6725


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
สำนักงานปลัด


นางกัญชนก เพียดจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ญพิชชา การาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพนิดา เบ็ญจมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าเอกธัญวัฒน์ จูมเกตุ
เจ้าพนักงาธุรการชำนาญงาน


จ่าเอกธัญวัฒน์ จูมเกตุ
รักษาการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางเพ็ญพร สายเสมา
ผู่ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสาวิตรี รสแก่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาวีณา ล่าแลง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมพงษ์ จีนพานิช
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรร พรมนัด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กันยายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.236.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 666,319

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.