โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
สำนักงานปลัด


นางกัญชนก เพียดจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเพ็ญพิชชา การาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพนิดา เบ็ญจมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าเอกธัญวัฒน์ จูมเกตุ
เจ้าพนักงาธุรการชำนาญงาน


จ่าเอกธัญวัฒน์ จูมเกตุ
รักษาการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางเพ็ญพร สายเสมา
ผู่ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสาวิตรี รสแก่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาวีณา ล่าแลง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมพงษ์ จีนพานิช
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรร พรมนัด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 739,501

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.