โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางกัญชนก เพียดจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาวเพ็ญพิชชา การาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 037609820


นางพนิดา เบ็ญจมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 037609820


จ่าเอกธัญวัฒน์ จูมเกตุ
เจ้าพนักงาธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาวปาวีณา ล่าแลง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาวสาวิตรี รสแก่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 037609820


นางเพ็ญพร สายเสมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 037609820


นายอาทิตย์ วุฒิเสลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาววิบูลยา ดำทองพะเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 037609820


นายเสกสรร พรมนัด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทรศัพท์ : 037609820


นางสาวสุมา พรมจันทร์
คนงาน
โทรศัพท์ : 037609820


นางช้องมาศ การณ์ดี
คนสวน
โทรศัพท์ : 037609820
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.30.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 634,711

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.