โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางชนาภา รสแก่น
นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


นางตะเพียนทอง เคนลัง
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทับจันทร์


นางเจริญ โต่นวุธ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหมูน้อย


นางนฤมล ทองรักษ์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านววังยาว


นางสาววนิดา โกสัตถา
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทับจันทร์


นางกัญจนา แก้วสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหมูน้อย


นางสาวเกศวร์ชญา โนรา
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มกราคม 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,354

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.