ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2563องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ โดย นายสมหมาย บาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รณรงค์ป้องกันโควิด 19 เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ที่โรงเรียนบ้านคลองวัว   : รับผิดชอบโดย สำนักงานปลัด บูรณาการร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ โดย นายสมหมาย บาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล์ พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รณรงค์ป้องกันโควิด 19 เตรียมความพร้อมเปิดเทอม : รับผิดชอบโดย สำนักงานปลัด บูรณาการร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์หารบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ บูรณาการร่วมกับ กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง : รับผิดชอบโดย งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ช่วยเหลือเหตุวาตภัยโรงเรียนนิคมคลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในโซนบริการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Zonning) : รับผิดชอบโดย งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด และ กองช่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อบต.คลองทับจันทร์ บูรณาการรวมกับ กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง : รับผิดชอบโดย งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ มอบผ้าปิดจมูก ที่ได้รับการสนุบสนุนจากอำเภออรัญประเทศ ให้แก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ : รับผิดชอบโดย งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคม สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ บูรณาการร่วมกับ กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง : รับผิดชอบโดย งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ดำเนินการซ่อมแซมไฟรายทาง : ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ บูรณาการร่วมกับ กองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง : ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด
วันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ โดย นายสมหมาย บาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย จากวาตภัย เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกับ งานสำรวจ กองช่าง
อบต.คลองทับจันทร์รวมกับฉก.ที่12ดงยาง 11 เมษายน​63
วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ โดย นายสมหมาย บาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ได้จัดตั้งด่านคัดกรองโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) บูรณาการร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด -: ผู้รับผิดชอบ -> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.คลองทับจันทร์
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เราห่วงใยคุณ จากใจ งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ 8 เมษายน​63
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ยินดีให้บริการด้วยความเสมอภาคแก่ทุกท่าน
คัดกรองป้องกันโควิด 19
คัดกรองป้องกันโควิด 19
โครงการ บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ ประจำปี'งบประมาณ 2563
 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 1617 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.167.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 598,089

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.