องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     บัญชีโครงการ-2561-2565เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-ถนนดินลูกรังเปิดอ่าน
     ส่วนที่-1-ข้อมูลทั่วไปเปิดอ่าน
     ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์องค์กรเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-ไฟฟ้ารายทางเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-ขุดลอกสระน้ำสนามกีฬาเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-บล็อกคอนเวิร์สเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-ประปาเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานเคหะและชุมชน-วางท่อระบายน้ำเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานบริหารงานทั่วไปเปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานอุตสาหกรรมฯ-คสล.เปิดอ่าน
     ผ-02-61-65-แผนงานอุตสาหกรรมฯถนนลาดยางเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 678,684

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.