โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือสำหรับประชาชน 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน  
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและทีดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอลพาณิชย์กิจ)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถินอาคารตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.200.30.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 634,708

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.