ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง เรื่อง สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต

  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท ยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก เพื่อใช้ในโครงกา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 1617 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.167.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 598,022

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.